Steun Ons

De Peter John Schouten Stichting draait 100% op de inzet van vrijwilligers en is voor haar activiteiten afhankelijk van subsidies en giften.

° ° ° NIEUWS ° ° °

De Peter John Schouten ontwikkelt momenteel met studio Tweebeeld een animatiefilm om meer bekendheid te geven aan de schade en de gevolgen van seksueel misbruik. En JIJ kunt ons helpen! Lees er hier meer over.

° ° °

Wil jij de Peter John Schouten Stichting steunen? Dat kan! Je kunt ons op verschillende manieren steunen:

Vrijwilliger

De Peter John Schouten Stichting is op zoek naar enthousiaste mensen die vertrouwd zijn met het gedachtegoed van Peter John Schouten (of zich hierin willen verdiepen). om samen met ons de schade en de gevolgen van seksueel misbruik zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar te maken. Dit kan door ‘aan de voorkant’ bezig te zijn met voorlichting, maar ook meer ‘aan de achterkant’, bijvoorbeeld door administratieve taken te verrichten, de website te onderhouden of ons mee te helpen met fondsenwerving.
Meld je hier aan.

Donateur

anbiDonateur van de Peter John Schouten Stichting word je wanneer je minimaal 25 euro per jaar aan onze stichting doneert. Als donateur geef je onze organisatie meer slagkracht. Hoe meer donateurs, hoe groter onze achterban en hoe sterker wij staan tegenover subsidiegevers en politiek. En: Dankzij onze donateurs kunnen we activiteiten organiseren waarvoor we geen subsidie ontvangen. De Peter John Schouten Stichting heeft de ANBI status, waarmee je donatie (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar is.

Eenmalige Gift

Wil je eenmalig iets schenken aan de Peter John Schouten Stichting dan kun je een bedrag overmaken op rekeningnummer NL18 TRIO 0391 1583 25 t.n.v. Peter John Schouten Stichting onder vermelding van gift. We zijn blij met elke gift.

Testament

Het is ook mogelijk om de Peter John Schouten Stichting op te nemen in je testament. Door de ANBI-status hoeft de stichting geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Sponsorschap

Bedrijven kunnen ons steunen door hun expertise of producten kosteloos ter beschikking te stellen. Neem contact op om de mogelijkheden met ons te bespreken of tip ons als jij een organisatie kent die de Peter John Schouten Stichting zou willen en kunnen sponsoren.