JIJ kunt ons helpen!

Seksueel misbruik tekent iemand voor het leven.
Dat willen we onder de aandacht brengen.
Daar hebben we jou/u bij nodig.

De Peter John Schouten Stichting zoekt financiële steun om haar missie uit te voeren!

Mensen moeten weten wat de schade is en de gevolgen zijn van seksueel misbruik.

Want wat gebeurt er met een kind dat wordt betrokken
bij de seksualiteit van een volwassene?
Dat is in het eerste moment schokkend veel.

Door seksueel misbruik loop je als kind schade op.
Het gevolg is dat je traumaseksueel 
wordt en leeft met een psychische dwarslaesie.

Veel activiteiten kunnen worden ontwikkeld als daar naast de inzet van onze vrijwilligers ook geld beschikbaar is. Mocht u kunnen en willen helpen dan zou dat fijn zijn!
Dankzij donaties konden we bijvoorbeeld de animatiefilm op de “welkom-pagina” van deze website realiseren. Inmiddels is deze animatiefilm ook beschikbaar in andere talen.

Donaties kunnen overgemaakt worden naar NL18 TRIO 0391 1583 25 t.n.v. Peter John Schouten Stichting.

De stichting heeft een ANBI status. Jouw donatie is daardoor aftrekbaar van de belastingdienst in het kader van giften aan een ideële instelling.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, stuur ons dan een mail (info@pjschouten.nl) of neem contact op met onze penningmeester Paul van Dam (tel.: 06 3038 5515).