JIJ kunt ons helpen!

Seksueel misbruik tekent iemand voor het leven.
Dat willen we onder de aandacht brengen.
Daar hebben we jou bij nodig.

De Peter John Schouten Stichting zoekt financiële steun bij de vertaling van het boek Traumaseksualiteit in het Engels.

Lotgenoten en ervaringsdeskundigen vinden zichzelf terug in dit boek waarin Peter John Schouten uitlegt wat de schade is en de gevolgen zijn van seksueel misbruik.

Wat gebeurt er met een kind dat wordt betrokken
bij de seksualiteit van een volwassene?
Dat is in het eerste moment schokkend veel.

Door seksueel misbruik loop je als kind schade op.
Het gevolg is dat je traumaseksueel 
wordt en leeft met een psychische dwarslaesie.

Het boek is niet alleen in Nederland, maar ook internationaal zo vernieuwend dat de Peter John Schouten Stichting zich inzet voor een Engelse vertaling.

De vertaler hebben we al, maar onze financiële middelen zijn nog niet toereikend om hem ook aan het werk te zetten. Kan en wil jij helpen door zelf een donatie te doen voor dit waardevolle project en/of door het project onder de aandacht te brengen van derden? We hebben 13.000 euro nodig voor dit project.

Donaties kunnen overgemaakt worden naar NL18 TRIO 0391 1583 25 t.n.v. Peter John Schouten Stichting o.v.v. “vertaling boek”.

De stichting heeft een ANBI status. Jouw donatie is daardoor aftrekbaar van de belastingdienst in het kader van giften aan een ideële instelling.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, stuur ons dan een mail (info@pjschouten.nl) of neem contact op met onze penningmeester Paul van Dam (tel.: 06 3038 5515).