Het Bestuur

Het Bestuur

20161011_173725_resized

Het bestuur van de Peter John Schouten Stichting bestaat uit een groep lotgenoten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Geïnspireerd door het werk en de inzichten van Peter John Schouten, willen wij ons inzetten seksueel misbruik bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Chantal Halmans (deelvoorzitter)
Chantal Halmans
(voorzitter)

 

Chantal werkt al ruim tien jaar met en voor lotgenoten, eerst vanuit de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK). In 2013 richtte zij stichting Revief op, een lotgenotenorganisatie voor en door lotgenoten, waarvan ze twee jaar voorzitter was.

 

Rinke Oost (vice-voorzitter)

 

Rinke is psychosociaal therapeut en werkt sinds 2013 vanuit een eigen praktijk zowel individueel als met kleine groepen rondom seksueel misbruik. Hij maakt hierbij gebruik van de theorie en methode van Peter John Schouten. Hij wil zich inzetten voor de stichting om zijn gedachtegoed te bewaken en uit te dragen.

 

Benso Bruins (secretaris)
Benso Bruins
(secretaris)

 

Vanuit zijn achtergrond als psycholoog is Benso op zoek naar vernieuwing om het onderwerp seksueel misbruik begrijpbaar en behandelbaar te maken.

 

 

Paul van Dam (penningmeester)
Paul van Dam
(penningmeester)

 

Paul is theoloog. In het verleden heeft hij meegeholpen met het opzetten van een hulpverlenersnetwerk seksueel misbruik, destijds binnen kerkelijke kring.

 

 

Pieter de Kort (bestuurslid)
Pieter de Kort
(bestuurslid)

 

Pieter is werkzaam geweest in het onderwijs en de hulpverlening. Hij heeft zich verbonden aan de stichting omdat hij na- en bijscholing wil organiseren voor docenten en hulpverleners rondom de schade en gevolgen van seksueel misbruik en het leren herkennen van seksueel misbruik bij leerlingen en patiënten.

 

 

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Naast het bestuur worden de activiteiten van de Stichting geïnitieerd en georganiseerd door een groep actieve vrijwilligers, waarvan het merendeel lotgenoot.