Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur van de Peter John Schouten Stichting bestaat uit een groep lotgenoten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Geïnspireerd door het werk en de inzichten van Peter John Schouten, willen wij ons inzetten seksueel misbruik bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Rinke Oost (voorzitter)

 

Rinke is psychosociaal therapeut en werkt sinds 2013 vanuit een eigen praktijk zowel individueel als met kleine groepen rondom seksueel misbruik. Hij maakt hierbij gebruik van de theorie en methode van Peter John Schouten. Hij wil zich inzetten voor de stichting om zijn gedachtegoed te bewaken en uit te dragen.

 

Paul van Dam (penningmeester)
Paul van Dam
(penningmeester)

 

Paul is theoloog. In het verleden heeft hij meegeholpen met het opzetten van een hulpverlenersnetwerk seksueel misbruik, destijds binnen kerkelijke kring.

 

 

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Naast het bestuur worden de activiteiten van de Stichting geïnitieerd en georganiseerd door een groep actieve vrijwilligers, waarvan het merendeel lotgenoot.