Welkom!

Op vrijdag 29 september om 17:00u is de première van de animatiefilm ‘Traumaseksualiteit. De dader zit in je, maar je weet het niet‘. Vanaf dat moment hier te zien en te delen:

De Peter John Schouten Stichting zet zich in voor een veiliger samenleving door de schade en gevolgen van seksueel misbruik zichtbaar, bespreekbaar en voelbaar te maken.

° ° ° NIEUWS ° ° °

De Peter John Schouten Stichting zet zich in voor de Engelse vertaling van het boek Traumaseksualiteit en JIJ kunt ons hierbij helpen!

The Peter John Schouten Foundation seeks financial support for the translation of the book Traumaseksualiteit (Traumasexuality) into English. You can help us!

° ° °

Onze visie
Wij vinden dat de wereld moet weten hoe verwoestend seksueel misbruik is. Kennis, begrip en inzicht zijn daarbij essentieel om seksueel misbruik eerder te signaleren en erger te voorkomen.

Zo moeten we als samenleving de idee loslaten dat seksueel misbruik een individueel probleem is. Dat is het niet. Het gaat ons allemaal aan: Seks tussen een kind en een volwassene is een openbare aangelegenheid. De aangerichte schade bij het kind heeft niet alleen gevolgen voor het kind, maar ook voor de familie, de omgeving en de maatschappij als geheel.

We moeten leren zien wat er werkelijk om ons heen gebeurt en ons ermee durven verbinden.

Om daar te komen zullen we ons wereldbeeld en ons handelen kritisch tegen het licht moeten houden en het waar nodig herzien.

Onze doelstelling

  • een bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording rondom de schade, de gevolgen en de verwerking van seksueel misbruik o.a. via voorlichting, lespakketten, bijscholing, informatie campagnes en documentaires;
  • het gedachtegoed van Peter John Schouten uitdragen en er verder op voortbouwen.

De Peter John Schouten Stichting heeft de ANBI-status.