Welkom!

De Peter John Schouten Stichting zet zich in voor een veiliger samenleving door de schade en gevolgen van seksueel misbruik zichtbaar, bespreekbaar en voelbaar te maken.

° ° ° NIEUWS ° ° °

Infomiddag seksueel misbruik in Hoorn (NH)

Op vrijdag 30 november 2018 is er in Hoorn (Noord Holland) een informatiebijeenkomst over seksueel misbruik van jongens en de effecten daarvan op het latere mannenleven.

Waarom deze bijeenkomst?
Iedereen vindt seksueel misbruik heel erg maar wat is er dan zo erg aan?
Er is weinig goede kennis over de schade, gevolgen van seksueel misbruik en zeer weinig over het verwerkingsproces. Met deze informatiebijeenkomst willen wij bijdragen aan het verspreiden van goede informatie over dit onderwerp.
De bijeenkomst is bedoeld voor mannen en hun partners, vaders en moeders wiens zoon werd misbruikt, betrokken familieleden, getuigen en andere betrokkenen. Ook hulpverleners die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn welkom.

Op het programma staat:

Waar praten we precies over?

Het moment en de schade
wat gebeurt er tijdens de eerste seksuele handeling met een jongen door een volwassene? wat is nodig na dat moment?
De gevolgen
zeer ernstig, nooit te onderschatten.
Incubatietijd
De incubatietijd is de tijd die ligt tussen het moment van misbruik en het moment dat de herinneringen terugkomen. Dat is meestal een zeer lange periode. In die tijd is de misbruik ervaring niet weg maar ondergronds. Dat manifesteert zich in:
• traumaseksualiteit (wat is dat?)
• leven met gespletenheid (hoe merk je dat?)
• vele gevolgen voor relaties, lichaam, psyché, seksualiteit, verslavingen
Het verwerkingsproces
• Verwerken is werk
• Hoe verloopt dit proces en is het verwerken wel mogelijk?
• in contact komen met wat er in stilte in je leeft
• dilemma’s doorwerken
• de vijf verbindingen met de dader verbreken
• leren leven zonder het misbruik op de achtergrond, betekenis geven, vergeven

De informatie is gebaseerd op het boek: “Traumaseksualiteit” geschreven door Peter John Schouten. Hij verzamelde zijn informatie in de vijfentwintigjaar werken met deze groep mannen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Vanuit het werken met deze groep is een theorie en een werkmodel ontwikkeld dat zeer bruikbaar blijkt in de hulpverleningspraktijk.

We maken deze theorie aanschouwelijk op een levendige manier en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijd: vrijdag 30 november van 11:00 tot 15:00 uur (inloop 10:30)
Plaats: Hoorn (Noord-Holland)
Voorwaarde: alleen toegang na aanmelding via info@pjschouten.nl
Inschrijven tot en met uiterlijk maandag 26 november
Minimaal 10, maximaal 22 personen
Kosten 10 euro incl. koffie, thee en koek.

Presentatie door bestuursleden van de PJ Schoutenstichting o.a.:
Rinke Oost, Paul van Dam e.a.
(allen geschoold als Traumaseksuoloog bij Peter John Schouten)
(oud-)cliënten die iets willen zeggen of voorlezen.

° ° °

Mannen therapie-groepen najaar 2018

Voor actuele informatie zie onze Facebookpagina ‘pjschouten’.
Daarop staat informatie over mannen therapie-groepen die dit najaar starten.

 

Onze visie
Wij vinden dat de wereld moet weten hoe verwoestend seksueel misbruik is. Kennis, begrip en inzicht zijn daarbij essentieel om seksueel misbruik eerder te signaleren en erger te voorkomen.

Zo moeten we als samenleving de idee loslaten dat seksueel misbruik een individueel probleem is. Dat is het niet. Het gaat ons allemaal aan: Seks tussen een kind en een volwassene is een openbare aangelegenheid. De aangerichte schade bij het kind heeft niet alleen gevolgen voor het kind, maar ook voor de familie, de omgeving en de maatschappij als geheel.

We moeten leren zien wat er werkelijk om ons heen gebeurt en ons ermee durven verbinden.

Om daar te komen zullen we ons wereldbeeld en ons handelen kritisch tegen het licht moeten houden en het waar nodig herzien.

Onze doelstelling

  • een bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording rondom de schade, de gevolgen en de verwerking van seksueel misbruik o.a. via voorlichting, lespakketten, bijscholing, informatie campagnes en documentaires;
  • het gedachtegoed van Peter John Schouten uitdragen en er verder op voortbouwen.

De Peter John Schouten Stichting heeft de ANBI-status.